Arrow
Arrow
Slider

AGRIO Pardubicko s.r.o.

Společnost AGRIO Pardubicko s.r.o. zastupuje českého výrobce postřikovačů AGRIO na území Východních Čech. Zabýváme se prodejem nástavbových postřikovačů, tažených postřikovačů a samojízdných postřikovačů. Součástí prodeje je i servis, rekonstrukce a testování postřikovačů všech značek. Dále…Novinky

Škola postřikovačů - Údržba filtrů

09.01.2019

Nový díl č. 27 ze seriálu „Škola postřikovačů“ o tom, jak správně udržovat filtry na postřikovači.

 

 

zdroj: www.agrio.cz/serial-newsletter

 

PF 2019

13.12.2018

Pevné zdraví, hodně stěstí a vše nejlepší do nového roku 2019.

přeje AGRIO Pardubicko

 

 

Novinky u postřikovačů AGRIO

28.11.2018

Vývoj postřikovačů AGRIO jde stále dopředu, podílí se na něm nejen 7 konstruktérů, ale s nápady a postřehy od zákazníků přicházejí i servisní technici a obchodní zástupci. Dalšími novinkami nás zásobují dodavatelé elektroniky, trysek, hydrauliky atd. Agrio, jako relativně malý výrobce (nyní 80 zaměstnanců), se celých 25 let snaží být štikou na trhu, rychle nabízet technologické novinky, být vpředu před mezinárodními koncerny. Vyrábíme stroje „na přání“. Pokud je to technicky možné, snažíme se přáním zákazníků vyhovět, i když u daného řešení nelze očekávat velkou sériovost. V ceníku postřikovačů máme již přes 150 volitelných výbav, ale vývoj jde pořád dál.

Automatické vyrovnávání ramen DC-TOP

Klidná práce ramen bez kmitání nahoru/dolů a vpřed/vzad je základní požadavek na práci každého postřikovače. Další důležitá funkce ramen je automatické kopírování náklonu pole. Po poli se jezdí stále rychleji a ramena proto musí rychle a přesně reagovat na změnu svažitosti terénu. Dvojnásobně to platí při otáčení na souvrati ve svahu, kdy se ramena musí rychle naklonit na opačnou stranu. Když jsme v roce 2006 začali postřikovače vybavovat automatickým vyrovnáváním ramen „DISTANCE-Control“, byl to obrovský pokrok. Do té doby musela obsluha naklápět ramena ručně „kolečkem“ potenciometru na ovládacím panelu. Za posledních 13 let ale původní DISTANCE-Control zastaral, vývoj u konkurenčních systémů šel prudce dopředu, a i firma Müller-Elektronik na to musela reagovat.

Letos v létě jsme společně s německými a francouzskými vývojáři firmy Müller-Elektronik dokončili vývoj nové verze automatického vyrovnávání ramen DISTANCE-Control. Původní „DC“ byl nahrazen novým „DC-TOP“. Dříve byl jen jeden program pro všechny typy ramen, ale podle záběru (hmotnosti) a naklápění (elektrické, hydraulické) se každý typ ramen  chová trochu jinak. Nový software umožňuje díky několika volitelným parametrům optimálně naladit kopírování přesně na konkrétní ramena. Dále bylo třeba posunout ultrazvuková čidla víc na kraj ramen, aby dříve reagovala na přiblížení špiček ramen k zemi/porostu a změnit tvar držáků čidel, aby při postřiku byla výš nad tryskami. Tím je zaručeno, že i když se v nouzi rameno dotkne porostu, čidlo má stále ještě dostatečnou vzdálenost od porostu, aby mohlo přijímat odraz (echo) a předat informaci do počítače. Ten pak vyšle signál „zvednout/naklonit“. Pokud je čidlo v porostu, je „hluché“, žádný odraz ultrazvuku nepřijímá, informaci do počítače nepředává, rameno se vleče porostem a nechce se zvednout. První montáže DC-TOP na strojích s původním DC jsme provedli v průběhu září, ohlas zákazníků na práci ramen je velmi pozitivní. Úprava je možná u každého staršího postřikovače s původním DC a určitě se vyplatí.

SELEJET, MULTI-Rate, CURVE-Control

Přepínání různých velikostí trysek za jízdy dálkově vzduchem (SELEJET) je už mnoho let osvědčená výbava. Obsluha zvolí dávku (l/ha) a optimální tlak podle typu trysky (=optimální kapkové spektrum) a vše ostatní už si řídí počítač sám. Když se jede pomalu, stříká malá tryska, při zvýšení  rychlosti počítač přepne na větší trysku, takže tlak na trysce je pořád optimální a dávka l/ha je dodržená. Při dalším zvýšení rychlosti se zapnou 2 velikosti trysek současně. Varianty se 3 a 4 velikostmi trysek mají tak široký rozsah dávek, že jsou schopné měnit dávku např. od 50 do 1000 l/ha. Tak velký rozsah dávkování, který je počítač schopen regulovat, je nutný předpoklad pro variabilní dávkování podle aplikačních map. U velkých postřikovačů dosud bylo nevýhodou, že dávka se sice mohla libovolně měnit, ale byla jednotná pro celý pracovní záběr.

Díky nové výbavě MULTI-Rate je možné variabilně dávkovat po jednotlivých sekcích. Např. 1. sekce bude dávat dávku 100 %, 2. sekce 70 %, 3. sekce 120 % atd. Tím je možné aplikovat přesněji podle skutečné potřeby konkrétní části pole. Variabilní dávkování po sekcích nebo i po jednotlivých tryskách pak umožňuje daleko přesněji dávkovat i při zatáčení. Přesně aplikovat na rovném pravidelném pozemku není žádná věda. Problém je s objížděním sloupů a remízků. Vnitřní rameno při objíždění sloupu prakticky stojí na místě, dávka je několikanásobná, porost připálený. Vnější rameno při objíždění sloupu doslova „letí“, dávka je nedostatečná, postřik nezabere. Čím větší je pracovní záběr, tím větší chyba v dávce vzniká.

CURVE-Control je velmi užitečná funkce postřikovače, která kompenzuje vliv zatáčení – odchylku rychlosti levého a pravého ramene. Na konci ramene u sloupu stříká nejmenší velikost trysky, na vzdáleném konci se zapne několik trysek současně. Podíl postřikovačů vybavených přepínáním velikostí trysek se rok od roku zvyšuje, přesnost  aplikace se časem vyplatí každému.

Samochody DINO a GEKON

V letošním roce jsme po dvou letech dokončili provozní testování samochodu DINO s nádrží 6600 litrů a nyní připravujeme výrobu na jarní sezónu 2019. Letos jsme ale také dokončili vývoj samochodu GEKON s nádrží 3000-5000 litrů a na podzim pak zahájili provozní zkoušky. Vzhledem k tomu, že GEKON se od DINA liší jen slabším motorem a menším průtokem hydraulické soustavy, vše ostatní je prakticky shodné, dá se předpokládat, že zkoušení v polních podmínkách by mělo trvat mnohem kratší dobu než u typu DINO. Pokud proběhne všechno hladce, první sériový samochod GEKON by mohl pracovat u zákazníků už v létě 2019. Vývoji nových samochodů DINO a GEKON jsme v posledních 5 letech věnovali spoustu energie.

Nová montážní hala

Současně s vývojem samochodů bylo nutné také vybudovat nové bezprašné výrobní prostory pro montáž samochodů, protože hydraulické systémy jsou mimořádně náročné na čistotu pracovního prostředí. Letos v lednu jsme zahájili přípravné práce a v září už jsme slavnostně otevírali novou montážní halu o rozloze 1000 m2. S úpravou venkovních ploch se investice vyšplhala na 25 mil. Kč. Je to největší investice v historii firmy AGRIO a je také důkazem, že se posledních 5-10 let dařilo nejen nám, ale i našim zákazníkům. Moc mě potěšilo, že se nám letos podařilo našemu vůbec prvnímu zákazníkovi dodat po 25 letech provozu starého postřikovače nový, špičkově vybavený postřikovač MAMUT. Zůstal nám věrný, protože jsme mu celých 25 let udržovali v provozu původní postřikovač. Když měl problém, dovolal se pomoci, když potřeboval rychle náhradní díl, měli jsme ho skladem v Křemži. Rychlý a kvalitní servis je pořád naší prioritou a věřím, že i v budoucnu to bude naše výhoda proti zahraničním výrobcům.

Ivan Olšan,
AGRIO MZS s.r.o.

zdroj: http://www.agrio.cz/share/download/clanky/407.pdf

 

Přehled novinek