VARIABILNÍ DÁVKOVÁNÍ – Vítěz v kategorii SPOLEČNOST

Řešitelskému týmu, ve kterém byla mimo Agria ještě Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a sdružení WIRELESSINFO, byla udělena cena TA ČR za rok 2019 v kategorii „Společnost“ za projekt „Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek“.

Ceny byly dále uděleny v kategoriích Bussiness, Governance a Partnerství. Z těchto čtyř vítězů byl hosty slavnostního ceremoniálu přímo v jeho průběhu vybrán projekt, který je nejvíce oslovil. Tento projekt pak převzal ještě cenu „Český nápad“. Náš řešitelský tým zvítězil i v této kategorii.

(zdroj: www.agrio.cz)