Ramena

Pokud jde o kvalitu práce ramen postřikovačů, zákazníci jsou čím dál náročnější. Požadují vyšší pracovní rychlost, nižší výšku trysek nad porostem, dokonalé automatické kopírování ramen při změně náklonu pole, celkově vyšší denní výkon a spolehlivost.


U automatického kopírování ramen jsou v zásadě dva způsoby řešení:

1. Ramena jsou zavěšená blízko nad těžištěm, ramena jsou vratká, jen minimální silou se vychýlí a pro vlastní práci vyžadují dokonalou automatickou regulaci (= velké množství čidel a aktivních řídicích prvků). Bez funkční automatiky se tato ramena nakloní na stranu a vůbec se nedá stříkat! Zjednodušeně řečeno, fungují jako helikoptéra, kterou je nutno stále aktivně vyrovnávat, jinak se převrátí a havaruje.

2. Mezi bodem zavěšení a těžištěm je větší vzdálenost,
ramena jsou stabilní, je třeba větší síla na jejich naklonění. Ramena mohou bez problémů pracovat i v ručním režimu bez automatiky (minimální množství čidel a aktivních řídicích prvků). Zjednodušeně, fungují jako větroň, který se sám od sebe nemůže převrátit a bez zásahu pilota letí vodorovně. Když jsme uvažovali o tom, jaký typ vyrovnávání do našich podmínek bude nejvhodnější, přiklonili jsme se k názoru, že by ramena měla pracovat, i když dojde k poruše řídicí elektroniky, aby se dalo nouzově dostříkat pole i na ruční ovládání náklonu ramen. Varianta s menším počtem čidel a jednodušší elektronikou by měla být i zárukou větší provozní spolehlivosti a nižších servisních nákladů během celé doby provozu postřikovače. Po několikaletém sbírání zkušeností z trhu, zkoušení prototypů ramen a testování práce ramen na vlastním polygonu byl ve spolupráci s firmou Müller-Elektronik zcela přepracován stávající systém automatického vyrovnávání ramen Distance-Controla výsledkem je nové automatické vyrovnávání ramen Distance-Control DC-TOP. DC-TOP umožňuje lepší vyrovnávání ramen i při nižší výšce nad porostem a také mnohem lépe vyrovnává ramena při otáčení na souvrati…
Ivan Olšan, AGRIO MZS s. r. o.
[zdroj: článek „Vylepšené kopírování ramen postřikovačů“ z týdeníku Zemědělec 37/2018]

DC-TOP Automatické vyrovnávání ramen

  • Lepší kopírování i při nižší výšce nad porostem
  • Stabilní při otáčení na souvrati
  • Nový software
  • Vyvinuto ve spolupráci s firmou Müller Elektronik
  • Možnost dodat i na starší postřikovače AGRIO

Nové umístění čidel

Varianty:

DC-TOP 2

DC-TOP 4

DC-TOP 4 Vario

Velkou výhodou je, že nový DC-TOP je možné instalovat i na starší postřikovače AGRIO. U postřikovačů, které jsou již vybavené Distance-Controlem a mají již sklopné držáky čidel, bude úprava poměrně snadná, u ostatních strojů bude modernizace na DC-TOP o něco náročnější, ale určitě se vyplatí každému, protože postřikovač bude dělat lepší práci, ramena budou mít delší životnost a celkově bude mít stroj vyšší výkon. Kvalita práce ramen je vizitkou každého výrobce postřikovačů. Ramena jsou to, čím se od sebe lišíme, co je naše nejdůležitější know-how. I v budoucnu budeme dále pracovat na dalších vylepšeních, která by dále zvýšila výkon, kvalitu práce a provozní spolehlivost. Někdy se klade důraz na výkon proti požadavku na kvalitu. Snaha „lítat“ po poli nemusí přinést nejvyšší zisk. Fyzikální zákony nelze obejít, pořád potřebujeme, aby kapka přípravku na ochranu rostlin zasáhla cíla udělala dostatečnou pokryvnost, aby byla zaručená požadovaná biologická účinnost. Při pojezdové rychlosti nad 15 km/h není možné ani s dvojštěrbinovou tryskou TurboDrop HiSpeed zasáhnout zadní stranu rostliny nebo hroudy. Navíc při vyšší rychlosti vzniká turbulence za postřikovačem a chemie je strhávána ze stran za postřikovač, kde je podtlak. Pokud mají ramena tvarově velkou čelní plochu (například rukávy u podpory vzduchu, velké kovové nebo laminátové profily, přední kryty trysek atd.), při vysoké pracovní rychlosti a nízké výšce nad zemí před sebou rameno tlačí „stěnu“vzduchu. Za ramenem vzniká podtlak, vytváří se turbulence a lehčí kapky se točí ve víru, aniž by dopadly na cílovou plochu.Snažit se výrazně vylepšit jen jeden technický parametr a marketingově dobře prodat „myšlenku“ a přitom zhoršit další stejně důležité parametry není naší cílem. Naší vizí je vylepšovat současně všechny parametry, aby byl co nejvyšší celkový přínos postřikovače za celou dobu provozu od jeho pořízení po konečný prodej.
Ivan Olšan, AGRIO MZS s. r. o.
[zdroj: článek „Vylepšené kopírování ramen postřikovačů“ z týdeníku Zemědělec 37/2018]

 

Testování ramen na polygonu