Allrounder classic

Köckerling Allrounder classic je universální nesenný kombinátor, který může být využíván po celý rok. Na jaře ho lze použít pro zpracování secího lože a orby. V jarním období je ideální osadit stroj šípovými radličkami, které slouží pro mělké zpracování půdy. Půda se provzdušní a může lépe vysychat. Stroj je osazen hydraulicky nastavitelnou Levelboard lištou, která slouží pro optimální zarovnání plochy. Allrounder classic je jako každý stroj Köckerling osazen STS válcem, v tomto případě se jedná o jednoduchý STS válec.

Tento válec společně se zavlačovači zajišťuje ideální utužení secího lůžka a vytváření optimální struktury půdy pro následné setí. Allounder classic najde uplatnění i při využívání bezorebných technologií. Po prvním hlubokém kypření lze Allrounder classic použít k druhému zpracování půdy, aby byly veškeré posklizňové zbytky optimálně rozvrstveny a výdrol mechanicky zlikvidován.

Technická data

pracovní záběr 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m
přepravní šířka 3,0 m 2,7 m 2,7 m 2,7 m
průchodnost rámu 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm
počet slupic 21 25 33 39
vzdálenost radliček 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm
hmotnost 900 kg 1 280 kg 1 505 kg 1 780 kg
min. výkon traktoru 80 PS 100 PS 120 PS 140 PS

Video

Prospekt

Fotogalerie