Pásový shrnovač ROC

Unikátní pásový shrnovač ROC je ideálním řešením do podniku s živočišnou výrobou nebo bioplynovou stanicí

Díky unikátnímu systému sběru materiálu lze rychle, a přitom velmi šetrně nahrabat řádky posečené píce (zejména vojtěšky, jetele či trávy), slámy či rostlinných zbytků (např. kukuřičných). To vše bez nežádoucích cizích předmětů, jako je hlína, písky, kamení a v nemalé míře i staré píce. Tímto systémem je obsah těchto cizích předmětů snížen až o 80-90 %.

Princip činnosti pásového shrnovač ROC je postaven na systému prstového sběracího ústrojí, které pracuje s vyšší účinností sbírání než klasické rotorové nahrabovače, a přitom je k materiálu šetrnější. Přes sběrací ústrojí se hmota dostane na pásový dopravník, který ji položí na řádek vpravo nebo vlevo. Konstrukce pásového dopravníku umožňuje volbu směru otáčení každého pásu samostatně.

Význam především pro živočišnou výrobu

Největší přínos pro živočišnou výrobu spočívá v tom, že u pásového nahrabovače ROC nedochází k nahrabování kamení, hlíny, písků a dalších nečistot do sbíraného materiálu. Tyto nečistoty se tak nedostanou zvířatům do krmení a dochází nejen ke zlepšení parametrů užitkovosti u mléka, ale také se sníží výrazně náklady na medikaci. Zvláště výrazné je snížení zánětů. V neposlední řadě šetrný sběr materiálu, například u vojtěšky, velice výrazně omezuje oddělování lístků od stonků. Lístky tak po zpracování zůstávají na rostlině zachovány.

K významným úsporám dochází také u následného sběru nahrnutého materiálu řezačkou, kdy se prodlužuje životnost dopravních cest, řezacích nožů, protiostří a brusného kamene. Další úspory jsou i u provozu krmných vozů, kde se výrazně sníží spotřeba opotřebitelných častí vozu a riziko jeho poškození.

Význam pro majitele bioplynových stanic

Jednou z vkládaných složek většiny bioplynových stanic v zemědělství je senáž. Pokud jsou její součástí i kamení, hlína, písek a jiné těžké nečistoty nahrabané klasickým rotorovým shrnovačem, dochází časem k zanesení fermentoru těmito materiály. Následuje dlouhodobá odstávka zařízení spojená s jeho nákladným vyčištěním. Obdobná situace může nastat i u podávacích šnekových dopravníků.

Technické zajímavosti

 • vysoký podíl vysokopevnostních ocelí.
 • všechny čepy, nosníky per a nápravy pochromovány (vysoká životnost).
 • pouzdra stroje z Fiberglassu (odpadá nutnost mazání).
 • průmyslové klouby táhel a hydr. válců s karbonovým pouzdrem.
 • patentově chráněný tvar per nepotřebuje vrchní přidržovač píce.
 • nosníky per uloženy v kuličkových ložiskách, jednoduchá výměna kladek.
 • odpružený podvozek pro přepravu rychlostí až 60 km/h.
 • hydropneumaticky odpružené sekce s mechanicky odpruženým tandemovým podvozkem, nájezdová pojistka.
 • jednoduché nastavení výšky sbírání.
 • možnost změny smyslu otáčení pásů za chodu stroje.
 • pásy stroje a jejich pohon převzaty ze sklízečů cukrové řepy.
 • kardan stroje má stálou polohu = lze pracovat i v zalomení soupravy 90°.
 • žádná elektronika, stroj zůstává funkční i bez napájení.
 • ovládání všech funkcí stroje z kabiny traktoru

Přehled modelů pásových shrnovačů ROC

Volba směru pásů pásových shrnovačů ROC

V současné době jezdí na farmách České a Slovenské Republiky více než 100 pásových shrnovačů ROC.


Reference z našeho okolí.

 

 

Video

Prospekt

Fotogalerie